Coraz częściej firmy wybierają usługi biura księgowego zamiast zatrudniania własnej księgowej, ponieważ wiąże się to z oszczędnością pieniędzy i wieloma zaletami np. związanymi ze zwiększonym poczuciem bezpieczeństwa. Ale zatrudnianie własnej księgowej też ma liczne zalety, które warto wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Korzyści płynące z zatrudnienia księgowej bądź stworzenia działu księgowego

Zatrudnianie własnej księgowej/księgowych daje możliwość bezpośredniego i nieograniczonego kontaktu. W każdej chwili można skonsultować podejmowane decyzje czy skorzystać z doradztwa. Dzięki zorganizowaniu księgowości w siedzibie firmy kierownictwo zawsze ma dostęp do wszystkich dokumentów związanych z księgowością, a także ma zapewniony bardziej płynny przepływ informacji i dokumentacji. Księgowa, która pracuje w firmie na cały etat jest w pełni zaznajomiona z naszą firmą, utożsamia się z nią, skupia się wyłącznie na potrzebach przedsiębiorstwa, w którym pracuje i często ma większe poczucie odpowiedzialności za księgowość gdańsk niż biuro księgowe. Zaletą zatrudniania księgowej jest też fakt, ze pracodawca na bieżąco może kontrolować jej pracę. Zatrudnienie 22doświadczonej księgowej to gwarancja dobrze prowadzonej księgowości firmy.

Wady zatrudniania własnej księgowej

Jak każde rozwiązanie, tak i to ma swoje wady. Przede wszystkim zatrudnianie jednej, a nawet kilku księgowych to duże koszty dla firmy. Zarówno związane z kosztami pracowniczymi, jak i z zorganizowaniem miejsca pracy, zakupem komputerów, oprogramowania, urządzeń biurowych. Niezbędne jest też inwestowanie w szkolenia i literaturę branżową. Zatrudnianie wiąże się też z ryzykiem dotyczącym typowo ludzkich problemów. Firma może utracić stabilność gdy księgowa nagle zachoruje, pójdzie na dłuższy urlop czy zwolni się z pracy. Znalezienie nowego pracownika i wdrożenie go do pracy może być problematyczne. Zatrudniając własną księgową warto mieć też na uwadze poufność informacji. Należy zadbać o to by nie wykorzystała ona poufnych informacji na zewnątrz firmy. Konieczne jest więc stworzenie odpowiednich zapisów w umowie o pracę.

Zatrudnianie własnej księgowej jest korzystne przede wszystkim dla dużych firm, a także wtedy gdy w naszej firmie obowiązuje pełna księgowość, która jest pracochłonna i dość skomplikowana.