zarządzanie budynkami

Zarówno we Wspólnotach Mieszkaniowych, jak i w Nieruchomościach komercyjnych mieszkańcy oraz użytkownicy budynków zlecają zarząd nimi firmom zewnętrznym. Wybierają najbardziej kompleksowe oferty, by móc się cieszyć rozwijającym się miejscem, dostosowanym do jego lokatorów. Warto przyjrzeć się działaniom, jakie podejmuje zarządca nieruchomości, by dostrzec, jak wiele korzyści wynika z jego wynajęcia.

Podstawowe usługi

Podpisując umowę z firmą oferującą usługi zarządzania możemy liczyć na działania z zakresu obsługi finansowo-księgowej, prawnej oraz technicznej. Co miesiąc będą czekały na nas rachunki za zużycie mediów oraz utrzymanie części wspólnej budynku. Możemy liczyć na negocjacje zarządcy z dostawcą usług, abyśmy mieli jak najkorzystniejsze warunki korzystania z jego dostaw. Ponadto zarządca przygotowuje plany rewitalizacji i zagospodarowania przestrzeni wokół budynku, a także wdraża je do realizacji. Kontroluje pracę wykonawców, wymaga od nich terminowego wykonywania zleceń, a także upewnia się, że użyte przez nich materiały są najwyższej jakości. Ponadto zarządca reprezentuje Wspólnoty w urzędach oraz sądach, wnioskuje w ich imieniu o utworzenie konta bankowego, podpisanie umowy z firmą wywożącą odpady, czy też współpracuje z Obsługą Techniczną odpowiadającą za stan budynku.

Obowiązki Obsługi Technicznej

Niezbędnym elementem utrzymania nieruchomości w jak najlepszym stanie jest przeprowadzanie regularnych przeglądów, które wykluczają pojawianie się niespodziewanych awarii i niebezpiecznych uszkodzeń budynku. Ponadto Obsługa Techniczna zajmuje się konserwacją, regulacjami i naprawami hydraulicznymi oraz elektronicznymi. Wszystko po to, by mieszkańcy oraz użytkownicy mogli czuć się bezpiecznie i pewnie, przebywając w swoim lokalu.

Regularna kontrola

Ważne, by Wspólnota Mieszkaniowa miała dobry kontakt z zarządcą swojej nieruchomości. Dzięki temu wszelkie pojawiające się usterki oraz niepokojące nieprawidłowości będą natychmiast zgłaszane. Będzie to zapobiegać wszelkim ociągnięciom podczas napraw i konserwacji. Utrzymanie budynku w jak najlepszym stanie jest zarówno zadaniem zarządcy, jak i jego mieszkańców. Wizerunek nieruchomości świadczy o ich zachowaniach oraz warunkach, w jakich godzą się żyć. Natomiast wszelkie zniszczenia, które nie zostają zlikwidowane pokazuję opieszałość i brak zainteresowania ze strony zarządcy. Skutkuje to powstawaniem przykrych opinii na temat jego zaangażowania i profesjonalizmu i w efekcie powoduje wypowiedzenie umowy ze strony Wspólnoty.