Rozwód z orzeczeniem o winie

Statystycznie rozpada się niemal co drugie małżeństwo. Sąd orzekając o rozwodzie zobowiązany jest wskazać, z czyjej winy pożycie zostało zakończone – wina może być jednej ze stron, obydwu lub żadnej. Ponieważ jednak orzeczenie to, w zależności od brzmienia, wiąże się z różnymi konsekwencjami prawnymi, małżonkowie często dążą do uzyskania rozwodu ze wskazaniem winy drugiej strony. Co się dzieje po złożeniu wniosku o rozwód i dowiedzeniu winy współmałżonka?

Z czym wiąże się rozwód z orzeczeniem o winie?

Wśród najczęstszych przyczyn, prowadzących do rozwodu z orzeczeniem o winie można wymienić takie czynniki jak:

  • Choroba alkoholowa
  • Porzucenie – bez uzasadnionej przyczyny, trwałe
  • Uczucie zagrożenia, agresja
  • Zdrada
  • Brak pomocy
  • Odmowa współżycia bez przyczyny

Strona winna uznana jest przez sąd za przegraną. Oznacza to, że pokrywa ona koszty procesu oraz wynagrodzenie nie tylko własnego pełnomocnika, ale także pełnomocnika byłego już małżonka.

Kluczowym następstwem orzeczenia o winie za rozpad małżeństwa są alimenty, czy raczej umożliwienie ich żądania. Strona uznana za niewinną ma prawo domagać się świadczenia od strony winnej, zaś strona winna nie ma prawa go dochodzić od niewinnej. Alimenty takie są zasądzane na czas nieokreślony, jedyną sytuacją, gdy obowiązek alimentacyjny ustaje jest ponowne zawarcie związku małżeńskiego przez osobę pobierającą świadczenie.

Osoba, która będzie uznana za wyłącznie winną rozpadu pożycia małżeńskiego nie ma prawa żądać rozwodu, chyba, że strona niewinna wyrazi na to zgodę.

Dowody potwierdzające winę

Winy współmałżonka należy przed sądem dowieść. Dowody mogą być na przykład w postaci dokumentów, poczty elektronicznej, smsów, nagrań czy zeznań świadków. Sąd dokonuje oceny przedstawionych materiałów – im bardziej wiarygodne będą, tym większa szansa na uzyskanie rozwodu z orzeczeniem o winie drugiej strony.

Przed wniesieniem pozwu rozwodowego z oczekiwaniem orzeczenia o winie współmałżonka należy się zastanowić, czy posiada się odpowiednie dowody winy oraz czy partner ma możliwość udowodnić winę strony wnoszącej pozew za rozpad małżeństwa.

Pełnomocnictwo adwokata czy samodzielna reprezentacja?

Rozwód to zdecydowanie nieprzyjemne i stresujące przeżycie. Kiedy dodatkowo powodowi/powódce zależy na orzeczeniu winy drugiej strony, trzeba liczyć się z tym, że będzie się ona bronić, być może dostarczać dowodów na winę strony wnoszącej pozew. Niekiedy same kontakty z małżonkiem mogą okazać się na tyle traumatyczne, że osoba wnosząca powództwo chciałaby ich uniknąć. Udzielenie pełnomocnictwa dobremu adwokatowi pomoże przejść przez sprawę z większą pewnością wygranej, spokojniej. Adwokat jest obeznany z procedurami, podpowie zgodne z literą prawa rozwiązania i przedstawi ich skutki, a przede wszystkim, jako osoba niezwiązana emocjonalnie z drugą stroną na chłodno oceni sytuację i z większym powodzeniem nad nią zapanuje.

Jeśli szukasz wsparcia warto zapoznać się z ofertą kancelarii https://kancelariabutny.pl/porady-prawne-gdynia/rozwody-gdynia/